title ความจริงเป็นสิ่งที่ตาย - ETC.
scale C
youtube tur2qhg-cR4
offset 75.18
bpm 72

Intro:
1 / 6m / 4 / / /
1/3 / 6m *3/4 / *5/4 b7 *1 / 4/6 /
5 / / /

Verse:
1 / 6m / 2m / 5 /
1 / 6m / 2m / 7dim 3
6m / 5 / 4 / 1/3 /
2m / / / 5 / *3/4 4m/b6 *2/4 1/5 *3/4 5m
; คล้ายกับฉันลืมตาพึ่งตื่น ยังไม่แน่ใจ
; เรื่องในฝันเป็นจริงหรือไม่ ยังคงสับสน
; ให้ทำยังไง ในใจก็ยังวกวน
; มันก็เหมือนเรื่องเธอกับฉัน

1 / 6m / 2m / *5/4 5 *3/4 4
1/3 / 6m / 2m / 7dim 3
6m / 5 / 4 / 1/3 /
2m / / / 5 / / /
; ครึ่งชีวิตทีมีหายไป จากไปพร้อมเธอ
; เหมือนต่างคนไม่เคยพบเจอ เธอมีจริงใช่ไหม
; กี่ความทรงจำที่กลายเป็นควันจางไป
; สักวันคงเป็นใครที่เธอลืม

Chorus:
1 / / *1/2 / *3/2 2m *1 / / /
1/3 / 6m *1/2 / *3/2 2m *1 / 5 /
1 / / *1/2 / *3/2 5m *1 / *3/4 1aug *5/4 1
4 / 1/3 / #4dim / 5 /
; ความจริงเป็นสิ่งที่ตาย จากเธอและฉัน
; ความจริงที่เรารักกัน มันได้หายไป
; เหลือเพียงความว่างเปล่า ที่เธอให้ไว้
; ทั้งที่มันยังเจ็บปวดใจ แต่เหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย

Interlude:
1 / 1/3 / 4 / / /
1/3 / 6m / b7M7 / 5 /

Verse:
1 / 6m / 2m / 5 *1/4 / *3/4 /
1/3 / 6m / 2m / 7dim 3
6m / 5 / 4 / 1/3 /
2m / / / 5 / / /
; ถ้าหลับตาและไม่ต้องตื่น คงไม่เสียใจ
; ให้ความรักยังจริงเรื่อยไป แม้ในความฝัน
; ไม่อยากจะเจอแววตาของคนลืมกัน
; ไม่อยากเป็นคืนวันที่เลือนหาย

Chorus:
1 / / *1/2 / *3/2 2m *1 / / /
1/3 / 6m *1/2 / *3/2 2m *1 / 5 /
1 / / *1/2 / *3/2 5m *1 / *3/4 1aug *5/4 1
4 / 1/3 / #4dim / 5 /
; ความจริงเป็นสิ่งที่ตาย จากเธอและฉัน
; ความจริงที่เรารักกัน มันได้หายไป
; เหลือเพียงความว่างเปล่า ที่เธอให้ไว้
; ทั้งที่มันยังเจ็บปวดใจ แต่เหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย

Bridge:
1sus2/2 *3/4 / *5/4 5Mb5 *1 / 2sus2/3 *3/4 / *5/4 6Mb5 *1 /
2m *3/4 / *5/4 / *1/2 / *1 5 *1/2 / *1 / / /
; ที่เคยผูกพัน รักกันมากมายมาย
; สุดท้ายเป็นเรื่องโกหกใช่ไหม

Instrumental:
*3/4 2m 5/7 *3/2 1 *1 *1/4 / *3/4 / *3/4 7dim 3 *3/2 6M7 *1/4 / *3/4 /
scale Eb
4 *3/4 / *5/4 5/4 *1 / 4 *3/4 / *5/4 5/4 *1 /
5 / / / *3/4 2m7 1/3 *1/2 5 *1 / /
scale C
5 / / / *1/4 / *1/2 b6 *5/4 / *2 /

Chorus:
scale Db
1 / / *1/2 / *3/2 2m *1 / / /
1/3 / 6m *1/2 / *3/2 5sus4 *1 / *3/4 5 *1/2 5/4 *3/4 /
1/3 / *1/2 / *1 1 *3/2 5m *1 / *3/4 1aug 1/2 *2/4 1/3
; ความจริงเป็นสิ่งที่ตาย จากเธอและฉัน
; ความจริงที่เรารักกัน มันได้หายไป
; เหลือเพียงความว่างเปล่า ที่เธอให้ไว้
; ทั้งที่มันยังเจ็บปวดใจ

4 *1/2 / *3/2 1/3 *1 / *1/2 / 4 3m *1 6sus4 *3/4 6m 5
4M7 *1/2 / *3/2 2add9/#4 *1 / / / / 111
4M7 *1/2 / *3/2 1/3 *1/2 / *3/2 27 *1 / 4/5 /
; ทั้งที่เคยรักกันแค่ไหน
; แม้เคยเป็นทุกลมหายใจ แต่เหมือนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลย


Outro:
1 / 6m / 4 bpm 60 / bpm 54 4m6 bpm 36 /
1M7